OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Secesná hrobka bola  postavená v roku 1895 .

Vnútorný priestor mauzólea.

 

 

V 30 tich rokoch 20 storočia bola vykradnutá .V roku 2002 prešla rekonštrukciou do dnešnej podoby.

Kamenné architektonické články kopuly 1893 autor .A .Rybák  -reštaurovali v roku 2002 Arpád Mézes,akad.sochár Andrej  Csutortoki,akad.sochár.,spolupráca Štefan Untermajer.

Novopostavená hrobka s výhľadom na Barossovu vilu. 1895

 

Katafalk v súčasnej dobe .

Správa o vykradnutí mauzólea 10.10.1932.

Barossovo mauzóleum na klobušickom cintoríne svojím architektonickým riešením a  umiestnením dodáva tomuto miestu širší rozmer. Dnes si priblížime jeho minulosť trocha z  iného pohľadu, keď sa budeme venovať krátkej informácií o jej vykradnutí. 10. októbra 1932 si okoloidúci poľnohospodárski robotníci náhodou všimli, že došlo k vlámaniu sa do klobušickej Barossovej hrobky. Pri obhliadke miesta činu bolo zrejmé, že sa zlodeji do mauzólea dostali zadným oknom, ktoré je samo o  sebe umiestnené takmer tri metre nad okolitým terénom. Vstupné dvere neboli nijak porušené a dali sa otvoriť kľúčom privolanej G. Šipekyovej. Avšak interiér hrobky bol zmenený na nepoznanie. Z vtedajších novín  „Trenčan“ sme sa dozvedeli : „Pozostatky sú neporušené, dobre zachovalé, čo je pozoruhodné, Barossova hrobka veď tam už 40 rokov spočívajú telesné pozostatky veľkého Gabriela Barossa.“ Na tretej truhle boli vybité priezorové okienka. Pravdepodobne aj tu zlodeji hľadali nejaké cennosti. Čo sa týka súpisu odcudzených cenností, v  čase zistenia vlámania sa do hrobky, ešte nebolo jasné, k akej presnej  škode došlo, nakoľko potomkovia G. Barossa žili v Budapešti. Zlodeji zanechali na mieste aj svoje vlamačské ná- činie. Pri najvrchnejšej časti sarkofágu, ktorá ležala bokom, sa našlo asi 5 kg ťažké kladivo, veľká motyka a silné dláta, ako aj iné železné náčinie, ktoré sa zlodejom hodili na vykonanie tohto činu. Ani prikrývka vnútornej truhly nebola síce rozbitá, ale aj tú odtrhli od spodnej časti truhly, čo dopisovatelia novín „Trenčan“ komentovali, že čosi muselo byť na nebohom cenného, čo vzali a odniesli. 

 


ZDROJ : Dr. Juraj P á l k a  ,Slovenská filatélia.sk Literatúra: 1. Hencz, L.: A posta, távíró, távbeszélő története, Budapest 1931. 2. Henney, V.: A Magyar posta története, Budapest 1926. 3. Kolektív autorov: PRUŽINA 1272 – 1997, história a súčasnosť, Považská Bystrica 1997. 4. Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník (od r. 833-1990), I. zväzok A-D, Matica slovenská, Martin 1986. 5. A PALLAS NAGY LEXIKONA / II. kötet, Budapest 1893 .www.keptar.oszk.hu ,www.ilava.sk, ,www.europena.com,Čiernobiely svet - Akad. arch. Marián Strieženec 2010 ,110 rokov trenčianskeho futbalu 2015,www.belusa.sk,www.ronen.sk,travel.com, youtube.com ,Miroslav Toman 2014