OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 Gábor Baross zomrel 08.05.1892 na zápal pľúc ako 44 ročný. 

 V Budapešti sa 11.O5.1892 konala prvá rozlúčka.

Smútočný proces na Elizabethinom námestí

 

Smútočný proces pred palácom akadémie.

Brána pred ministerstvom obchodu-Kresba Lajos Kiss.

Začiatok pohrebu - Kresba László Kimnach.

  

Katafalk v Ilavskom kostole.

Kresba -Gula Háry podla fotky Dr.Mártona Pattantyusa.

 

 

 

Na druhý deň pozostatky ministra previezli mimoriadnym vlakom do Ilavy.

Tam boli umiestnené v krypte Ilavského kostola.Ďalším vlakom sa prišla rozlúčiť časť Uhorskej vlády a  obyvatelia z celej župy. Hrobku v ktorej je Gábor Baross pochovaný dokončili v roku 1895.

Ilava v čase pohrebu Gabriela Barossa.

Novopostavená hrobka v Klobušiciach rok 1895

Katafalk Gábora Barossa v Ilavskom kostole 12.05 .1892

Katafalk Gábora Barossa v Ilavskom kostole 12.05 .1892

 

Vyhlásenie štátneho smútku v Uhorsku po smrti Gábora Barossa.

Oznámenie o smrti Gábora Barossa v tlači.

   

 

ZDROJ : Dr. Juraj P á l k a  ,Slovenská filatélia.sk Literatúra: 1. Hencz, L.: A posta, távíró, távbeszélő története, Budapest 1931. 2. Henney, V.: A Magyar posta története, Budapest 1926. 3. Kolektív autorov: PRUŽINA 1272 – 1997, história a súčasnosť, Považská Bystrica 1997. 4. Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník (od r. 833-1990), I. zväzok A-D, Matica slovenská, Martin 1986. 5. A PALLAS NAGY LEXIKONA / II. kötet, Budapest 1893 .www.keptar.oszk.hu ,www.ilava.sk, ,www.europena.com,Čiernobiely svet - Akad. arch. Marián Strieženec 2010 ,110 rokov trenčianskeho futbalu 2015,www.belusa.sk,www.ronen.sk,travel.com, youtube.com ,Miroslav Toman 2014