OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Socha Gabriela Barossa na Barossovom námesti pred stanicou Kelleti bola odhalená 20.11.1898.

 

Dnešná podoba sochy Gábora Barossa v Budapešti.

 

Vzácne snímky z odhalenie novej sochy G.Barossa v roku 1898

 

 

   

 

                                     Zhotoviteľ Barossovej sochy Antal Szecsi

Víťazný návrh sochy

Neúspešný návrh sochy

Oprava sochy začala na začiatku roka 2013 a skončila v marci roku 2014.Celková sanácia umožnila absolútnu obnovu sochy.

                          Socha rok 2012                                                      Socha rok 2014

 

Šramovanie sokla sochy 18.01.2013

 

 

   Železný  veniec zo sochy bol odstránený v rokoch 1945/46 z dôvodu nedostatku surovín a železnej rudy po 2 svetovej vojne .Na odstránenom venci boli názvy miest ktoré prispeli na zrealizovanie sochy .

                 Socha z vencom pred rokom 1950                          V roku 1950 s odstráneným kovovým vencom 

 

Odstránený veniec  v rokoch 1945/46

Komunistickou hviezdou prekrytá socha .

Slávnostné odhalenie sochy Gabriela Barossa v Gyori -10.03.2016

 

ZDROJ : Dr. Juraj P á l k a  ,Slovenská filatélia.sk Literatúra: 1. Hencz, L.: A posta, távíró, távbeszélő története, Budapest 1931. 2. Henney, V.: A Magyar posta története, Budapest 1926. 3. Kolektív autorov: PRUŽINA 1272 – 1997, história a súčasnosť, Považská Bystrica 1997. 4. Kolektív autorov: Slovenský biografický slovník (od r. 833-1990), I. zväzok A-D, Matica slovenská, Martin 1986. 5. A PALLAS NAGY LEXIKONA / II. kötet, Budapest 1893 .www.keptar.oszk.hu ,www.ilava.sk, ,www.europena.com,Čiernobiely svet - Akad. arch. Marián Strieženec 2010 ,110 rokov trenčianskeho futbalu 2015,www.belusa.sk,www.ronen.sk,travel.com, youtube.com ,Miroslav Toman 2014